Ogłoszenia
Działalność gospodarcza
Adresy instytucji
WYBIERZ
Partnerzy projektu
Statystyki odwiedzin
Wizyt na stronie:
Wyświetleń:
 
 

 

REGULAMIN POLSKO – CZESKIEGKO PORTALU GOSPODARCZEGO

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego portalu gospodarczego www.plcz.eu oraz www.czpl.eu, którego Administratorem jest Gmina Wałbrzych, z siedzibą w Wałbrzychu przy pl. Magistrackim 1.

Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części Regulaminu:

Portal – jest to serwis poświęcony tematyce gospodarczej o adresie www.plcz.eu lub www.czpl.eu.

Administrator – Gmina Wałbrzych,

Wizytówka – jest to tworzone przez przedsiębiorcę dossier, zawiera wszystkie najważniejsze informacje o danej firmie,

Giełda kooperacyjna – jest to katalog firm i instytucji, które poprzez swoje wizytówki mogą się ze sobą komunikować,

Użytkownik – jest to przedsiębiorca umieszczający wizytówkę w Portalu.

 

§ 2

Treść zamieszczanych w Portalu informacji (tj. opisów w Wizytówkach) nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce i w Czechach. W przypadku stwierdzenia naruszenia Administrator Portalu może zablokować wizytówkę wpisanego przedsiębiorcy lub ją usunąć.

 

§ 3

Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w wizytówkach przedsiębiorców a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Przedsiębiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ofert odpowiada wyłącznie Przedsiębiorca. Zamieszczona w Portalu wizytówka musi dotyczyć działającej na terenie Polski lub Czech firmy.

 

§ 4

Portal nie bierze udziału w transakcjach zawiązywanych między jego użytkownikami.

 

§ 5

Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się w Portalu www.plcz.eu i www.czpl.eu jest zabronione.

 

§ 6

Administrator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

 

§ 7

Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie elektronicznej poprzez funkcję "Pytanie do Administratora" lub w formie pisemnej, przesłane listem poleconym na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1, 58 - 300 Wałbrzych. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

 

§ 8

Użytkownicy - Przedsiębiorcy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.

 

§ 9

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Portalu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu.

Giełda kooperacyjna