Ogłoszenia
Działalność gospodarcza
Adresy instytucji
WYBIERZ
Partnerzy projektu
Statystyki odwiedzin
Wizyt na stronie:
Wyświetleń:
 
 

 

"Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy"

 

GENEZA PROJEKTU

 

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada utworzenie portalu internetowego, złożonego z dwóch części: informacyjnej oraz tzw. "giełdy kooperacyjnej". Część informatyczna będzie zawierałą informacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach i w Polsce (według zasady "krok po kroku"), niezbędne dokumenty do pobrania, informacje o zwolnieniach i ulgach przysługujących przedsiębiorcom czeskim i polskim (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza) oraz adresy instytucji okołobiznesowych wspierających przedsiębiorców (np. Fundusze pożyczkowe i gwarancyjne, izby gospodarcze, itp.).

Część dotycząca "giełdy kooperacyjnej" będzie zawierała bazę danych przedsiębiorców z obszaru pogranicza oraz tzw. "internetową tablicę ogłoszeń", która umożliwi polskim i czeskim firmom nawiązanie partnerskiej współpracy handlowej.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest polepszenie warunków dla rozwijania wspólnych polsko-czeskich przedsięwzięć gospodarczych. Projekt przyczyni się do wspierania i rozwoju sieci współpracy po obu stronach granicy. Realizacja projektu będzie wspierać dalszy rozwój potencjału gospodarczego regionów przygranicznych  poprzez wzmacnianie istniejących struktur, podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja całej gospodarki po obu stronach granicy. Dzięki informacjom dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej i giełdzie kooperacyjnej prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Czechach oraz poszukiwanie potencjalnego partnera handlowego po drugiej stronie granicy będzie łatwiejsze i szybsze.

 

GRUPY DOCELOWE

Projekt skierowany jest do:

 

- wszystkich przedsiębiorców z obszaru wsparcia objętego Programem Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska, poszukujących partnera handlowego.

 

- osób dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce i w Czechach (poszukujących informacji o zasadach zakładania i prowadzenia działalności).

 

- przedsiębiorców spoza obszaru wsparcia, poszukujących partnerów handlowych na obszarze pogranicza polsko - czeskiego lub posiadających oddział lub filię firmy na obszarze wsparcia.

 

- instytucji reprezentujących sferę biznesu na obszarze pogranicza polsko - czeskiego.

 

PARTNERSTWO:

 

                  

                 Gmina Wałbrzych      Izba Gospodarcza w Nachodzie

  

Giełda kooperacyjna