Ogłoszenia
Działalność gospodarcza
Adresy instytucji
WYBIERZ
Partnerzy projektu
Statystyki odwiedzin
Wizyt na stronie:
Wyświetleń:
 
 
Poniżej przedstawiamy informacje w zakresie obowiązujących na terytorium Republiki Czeskiej procedur podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne i fizyczne z krajów członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z ustawy Nr 513/1991 Kodeks handlowy z póżniejszymi zmianami (Obchodní zákoník) oraz ustawy Nr 455/1991 o działalności gospodarczej z późniejszymi zmianami (Zákon o živnostenském podnikání).

Giełda kooperacyjna